การรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ

 ************************************************

ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513 หรือ 080-591-8923
Email: pit.reg@pit.ac.th

Stickman

(New!!)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

  1. ภาคปกติ(โควตา) รอบที่ 2
   1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
   2. ใบแจ้งการชำเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
   3. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 • ภาคปกติ(สอบตรง)

 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 2. ใบแจ้งการชำเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 3. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 • ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 2. ใบแจ้งการชำเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 3. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 • โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ รอบที่ 2

 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 2. ใบแจ้งการชำเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 3. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 • ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 2. คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา

 

 • กลุ่มรับตรงพิเศษ

 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ
 4. ใบแจ้งการชำเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 5. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

*********************************
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562 รอบขยายเวลา

 1. ภาคปกติ(รับตรงพิเศษ)
 2. ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 3. โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ
 4. ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 2562

 

 • ภาคปกติ(โควตา) รอบที่ 1

 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 2. ใบแจ้งการชำเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 3. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 • โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ รอบที่ 1

 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 2. ใบแจ้งการชำเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 3. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 • ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) (กลุ่มผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้)

 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 2. ใบแจ้งการชำเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 3. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 • โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ (กลุ่มผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้)

 

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 2. ใบแจ้งการชำเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 3. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ 02-104-9099 ต่อ 1510-1513 หรือ 080-591-8923
Email: pit.reg@pit.ac.th