ข่าวสารปทุมวัน

ประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้หัวข้อ ” TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เชิญร่วมเสวนา ทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน

อบรมการใช้เทคโนโลยี CAD/CAM ขั้นสูง สำหรับเครื่องจักร 5 แกนและ Turn-Mill

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีฯเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ 1/2562

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL ITP