การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1

ทีม PIT EV นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ได้รับเกียรติบัตร “Best Spirit”จากโครงการ “การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1” การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ 3-4 ล้อ
เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพสถาบันฯ

การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุ EV CUP 2018 ทีม PIT EV ได้เข้ารอบ 1 ใน 10 ทีมที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อพัฒนาต้นแบบ เข้าชิงรางวัล 1 ใน 3 รอบที่3 รอบสมรรถนะของรถต้นแบบ

ปทุมวันสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ 2562
พิธีเปิดโครงการหยุดอ้วนพี ใส่สีขาวสวย ปี 2
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2561
 ประชุมวิชาการเครือข่ายฯ EENET 2018  

สัมมนาบุคลากรฯ ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี

งานแข่งขันลูกข่างเหล็ก KOMATAISEN ที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ข่าวสารปทุมวัน

ประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้หัวข้อ ” TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เชิญร่วมเสวนา ทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน

อบรมการใช้เทคโนโลยี CAD/CAM ขั้นสูง สำหรับเครื่องจักร 5 แกนและ Turn-Mill

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีฯเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ 1/2562

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL ITP