การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1

ทีม PIT EV นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ได้รับเกียรติบัตร “Best Spirit”จากโครงการ “การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1” การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ 3-4 ล้อ
เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *